Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu.
Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.

 1. Siwz.docx|
    
 2. Załączniki do SIWZ.docx
    
 3. Umowa wzór.doc
   
 4. Projekty.zip
    
 5. Przedmiary i kosztorysy.zip
    
 6. Specyfikacje techniczne.zip


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)