Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Przedmiary i kosztorysy.zip
   
 3. Projekty.zip
   
 4. Specyfikacje techniczne.zip
   
 5. Załącznik 7 wzor umowy.doc
   
 6. Zalaczniki 1-6 do SIWZ.docx


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)