Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

 1. Siwz.pdf nieaktualny
   
 2. Zmiana siwz.docx
   
 3. Siwz.pdf - aktualny 12.06.2018r.
   
 4. SST Drogi gminne tluczniowe(fundusz sołecki).pdf 
   
 5. Umowa_wzór.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)