Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa

 1. Siwz.pdf
   
 2. Umowa wzór.doc
   
 3. Kosztorys ofertowy.pdf
   
 4. Przedmiar.pdf
   
 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
   
 6. Załączniki nr 1-5.docx
   
 7. SST_Grojec Sienkiewicza.pdf
   
 8. PZT zakres prawa strona-Arkusz1.PDF


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)