Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych

  1. Siwz.pdf 
     
  2. Umowa wzór.pdf
     
  3. Załączniki nr 1-3.docx
     
  4. Oświadczenie o grupie kapitałowej zał nr 5.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)