Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap

 1. Siwz.pdf
   
 2. Kosztorys.pdf
   
 3. Przedmiar.pdf
   
 4. SST.pdf
   
 5. Załączniki nr 1-5.docx
   
 6. Oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr 7


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)