Część I -„Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki”
oraz 
Część II – „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej”

 
       
 
 1. Siwz.(pdf)
   
 2. Kosztorysy (zip)
   
 3. Projekty (zip)
   
 4. Załączniki 1-6 do siwz (doc)
   
 5. Wzór umowy (zip)
   
 
       
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu
(Ogłoszenie o zamówieniu)