Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap

 1. Siwz.pdf
   
 2. Przedmiar.pdf
   
 3. Kosztorys.pdf
   
 4. SST - Duży Dół.pdf
   
 5. Załączniki nr 1-5.docx
   
 6. Umowa_wzór.doc
   
 7. Oświadczenie.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)