Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zmiana siwz ul.Sienkiewicza.docx 21-02-2018
   
 3. Przedmiary i kosztorysy.zip

 4. Projekt_budowlany.zip
   
 5. Specyfikacje_techniczne.zip
   
 6. Załączniki 1-6_ul_Sienkiewicza.docx
   
 7. Załącznik_7_wzór_umowy.doc
    
 8. Pytania i odpowiedzi (doc)


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)