Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu

 1. Siwz_etap_I_ul_Bokserska.pdf
   
 2. Projekt wykonawczy.zip
  1. Część graficzna - aktualna trasa- zip
    
 3. Przedmiar robót
  1. Zaktualizowany - pdf
  2. Nieaktualny - zip

 4. Specyfikacja techniczna
  1. Zaktualizowana - pdf
  2. Nieaktualna - zip
     
 5. Umowa.doc
   
 6. Kosztorys.pdf
   
 7. Załączniki 1-5 ul. Bokserska, Medalowa.docx


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)