Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie

 1. Zapytanie ofertowe.pdf
   
 2. Umowa (pdf)
   

Kanalizacja sanitarna w Kobylinie:

 1. PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ zip
   
 2. PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA GAZOCIĄGU zip
   
 3. PRZEDMIARY ROBÓT dla celu kosztorysu ofertowego zip
   
 4. STWIORB zip
   
 5. Dokumentacja Geotechniczna Kobylin.pdf

Sieć wodociągowa w Zalesiu:

 1. Kosztorys_ofertowy.zip
   
 2. Projekt budowlano-wykonawczy zip
   
 3. Specyfikacja techniczna zip


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)