Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie
miasta i gminy Grójec
 

 1. Specyfikacja >> (pdf) nieaktualna
  Specyfikacja >> (pdf) aktualna 18.01.2018
   
 2. Kosztorys>> (pdf)
   
 3. Przedmiar >> (pdf)
   
 4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna >> (pdf)
   
 5. załączniki nr 1-5 >> (docx)
   
 6. Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu) BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie SIWZ)