Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Zalesie

 1. Siwz.pdf
   
 2. Część I - Zał. nr 7 par. tech. 2018.doc
   
 3. Część I - Załączniki do SIWZ OSP Zalesie 2018.doc
   
 4. Część II - wzór umowy 2018.doc
   
 5. Część III - Szcz. opis przedmiotu zam.doc
   
 6. Część IV Specyfikacja techniczna 2018.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)