Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w Grudzkowoli oraz Głuchów – Wysoczyn.

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Kosztorys - Głuchów_Wysoczyn>> (pdf)
   
 3. Przedmiar - Głuchów - Wysoczyn>>(pdf)
   
 4. Kosztorys - Grudzkowola >> (pdf)
   
 5. Załaczniki nr 1 - 5 >> (doc)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)