Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec, będącego podstawą opracowania w kolejnym etapie Gminnego Programu rewitalizacji” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014-2020.

 1. Zaproszenie do składania ofert >> (pdf )
   
 2. Formularz oferty >> (docx)
   
 3. Doświadczenie wykonawcy >> (docx)
   
 4. Wzór umowy >> (docx)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)