Remont drogi gminnej w Kobylinie

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Wzór umowy>> (doc)
   
 3. Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ >> (doc)
   
 4. Kobylin - kosztorys >> (pdf)
   
 5. Kobylin - przedmiar >> (pdf)
   
 6. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf)
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)