Remonty dróg gminnych.
Część I – Remont nawierzchni drogi w Częstoniewie
Część II - Remont nawierzchni drogi w Kośminie (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 722 do skrzyżowania z drogą Szczęsna - Kośmin)

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Kosztorys - Częstoniew>> (pdf)
   
 3. Przedmiar- Częstoniew>> (pdf)
   
 4. Umowa - załacznik nr 6 >> (doc)
   
 5. Kosztorys - Kośmin >> (pdf)
   
 6. Przedmiar- Kośmin >> (pdf)
   
 7. SST - Częstoniew >> (pdf)
   
 8. SST - Kośmin >> (pdf)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)