Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole oraz drogi w Kociszewie na odcinku od pałacu do bramy SUW

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf)
 1. Kosztorysy >> (rar)
   
 2. Przedmiar >> (rar)
   
 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne - Duży Dól >> (pdf)
   
 4. Szczegółowe specyfikacje techniczne - Kociszew >> (pdf)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)