Budowa ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II w Grójcu - kolejny etap. Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf)
   
 2. Zmiana SIWZ >> (doc) 26.01.2017r.
 1. Załacznik nr 6 - umowa wzór >> (doc)
   
 2. Przedmiar (roboty elektrzczne) wraz z opisem>> (pdf)
   
 3. Kosztorys ofertowy (roboty drogowe)>> (pdf)
   
 4. Szczegółowe specyfikacje techniczne (roboty drogowe)>> (pdf)
   
 5. Dokumentacja projektowa (branża drogowa)>> (zip)
   
 6. Dokumentacja projektowa (branża elektryczna)>> (zip)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)