Budowa ulicy Stokowej w Grójcu

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf)
 1. Projekt budowlany branża drogowa >> (rar)
   
 2. Projekt budowlany branża sanitarna >> (rar)
   
 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne >> (rar)
   
 4. Kosztorysy ofertowe >>(rar)
   
 5. Przedmiary robót >> (rar)
   
 6. Załączniki do oferty od nr 1 do nr 5 >> (rar)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)