SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY I MIASTA GRÓJEC W OKRESIE 01.01.2018r. – 31.12.2019r.


 1. SIWZ >> (pdf ) nieaktualny

  SIWZ >> (pdf ) aktualny
   
  Zmiana_SIWZ >> (pdf ) data zamieszczenia: 19-10-2017r.
   
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 do SIWZ.- Arkusz 1.pdf
   
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 do SIWZ.- Arkusz 2.pdf nieaktualny
   
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 do SIWZ.- Arkusz 2.pdf aktualny data zamieszczenia: 19-10-2017r.
   
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty energia.docx
   
 5. Załącznik nr 3 - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx nieaktualny

  Załącznik nr 3 - Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx aktualny data zamieszczenia: 19-10-2017r.
   
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
   
 7. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw - energia.doc
   
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.docx
   
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.xlsx nieaktualny
   
  Załącznik nr 7 do SIWZ.xlsx aktualny data zamieszczenia: 19-10-2017r.
   
 10. Pełnomocnictwo załącznik do umowy.docx nieaktualny

  Pełnomocnictwo załącznik do umowy.docx aktualny data zamieszczenia: 19-10-2017r.
   
 11. Pytania i odpowiedzi PDF
   
 12. Pytania i odpowiedzi PDF cz 2


BIP SIMAP - Informacje o europejskich zamówieniach publicznych (Ogłoszenie o zamówieniu)
BIP Simap - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)